Woning zoeken
Zoeken

Huurverhoging 2016

Wat is de maximale huurverhoging per 1 juli 2016?
De huur mag maximaal 2,1% tot 4,6% omhoog vanaf 1 juli 2016. De stijging hangt af van het inkomen van de huurder in 2014 en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Heeft u een  vrije sector woning? Dan geldt er geen maximum huurverhoging.  

Inkomen tot € 34.678: 2,1%

Was het  huishoudinkomen € 34.678 of minder in 2014? Dan mag de huur van het huis hooguit 2,1% omhoog.  

Inkomen tussen € 34.678 en € 44.360: 2,6%

Was het huishoudinkomen tussen € 34.678 en € 44.360  in 2014? Dan mag de huur hooguit 2,6% omhoog. Gaat de huur met meer dan 2,1% (maar maximaal 2,6%) omhoog? Dan moet de verhuurder een inkomensindicatie bij zijn huurverhogingsvoorstel meesturen. Daaruit moet blijken dat het huishoudinkomen in 2014 meer dan € 34.678 was.  

Inkomen boven € 44.360: 4,6%

Was het huishoudinkomen € 44.360 of meer in 2014? Dan mag de huur hooguit 4,6% omhoog. Gaat de  huur met meer dan 2,6% (maar maximaal 4,6%) omhoog? Dan moet de verhuurder een inkomensindicatie bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Daaruit moet blijken dat het huishoudinkomen in 2014 meer dan € 44.360 was.  

Huurverhoging vrije sector

Is er sprake van een vrije sectorwoning? Dan mag de verhuurder zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast. Raadpleeg hiervoor uw huurovereenkomst.  

Bron: Rijksoverheid  

Meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/inhoud/huurverhoging  

https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverhoging/