Woning zoeken
Zoeken

Inspectierapport

Beschrijving van gehuurde
Verhuurder doet er verstandig aan om bij aanvang van de huurovereenkomst een uitgebreide beschrijving van de woning op te maken en aan de huurovereenkomst te hechten. In de wet (artikel 7:224 lid 2 BW) is namelijk bepaald dat indien er geen beschrijving van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst is opgemaakt, er bij einde van de huur vanuit wordt gegaan dat de staat waarin de woning dan verkeert, ook de staat van aanvang was.

Mocht er met de (ex)huurder een geschil over de oplevering ontstaan, die uiteindelijk uitmondt in een procedure, dan zal de verhuurder moeten bewijzen dat die schade niet al aanwezig was bij aanvang van de huur. Zonder beschrijving van de woning zal dat niet eenvoudig zijn. Slaagt verhuurder er wel in het bewijs te leveren, dan komt vervolgens de aansprakelijkheid van de huurder voor de diverse herstelkosten aan de orde. De aanwezigheid van een beschrijving of inspectierapport, opgemaakt in aanwezigheid van de huurder, blijkt dan van groot belang te zijn.

Om alle kosten te kunnen verhalen moet de huurder de gelegenheid hebben gekregen om, na een gezamenlijke inspectie van de woning, herstelwerkzaamheden aan gebreken uit te voeren, juist omdat hij dat vaak tegen lagere kosten kan doen dan wanneer die werkzaamheden door de verhuurder worden gedaan. Laat de huurder die gelegenheid voorbij gaan, dan komt dat voor zijn risico.

Conclusie
Bij aanvang van de huurovereenkomst is het verstandig om een (uitgebreide) beschrijving van de woning te maken en die (na ondertekening door de huurder) te hechten aan de huurovereenkomst. Daarmee is het voor beide partijen duidelijk in welke staat de woning bij einde huur moet worden opgeleverd, en komt de verhuurder niet in een lastige bewijspositie te zitten. Voor het einde van de huur moet de verhuurder een voorinspectie houden, en in elk geval de huurder daartoe de gelegenheid geven.


Auteur: mw. mr. G.E.M. Gijsberts
Dit artikel is verschenen in Recht in Huis

Formulieren ten behoeve van inspecties zijn te downloaden op onze website.