Woning zoeken
Zoeken

Tags > Inspectierapport

Inspectierapport

Een huurder moet zich als goed huurder gedragen en is aansprakelijk voor schade aan de woning die hij heeft veroorzaakt. Niet zelden wordt gedacht dat het daarom eenvoudig is om bij einde van de huurovereenkomst de schade aan de woning op de huurder te verhalen. Zo simpel blijkt dat niet te zijn. Waar moet de verhuurder op letten om niet met de kosten voor herstel van gebreken en schade aan de woning, die zijn veroorzaakt door de huurder, opgezadeld te worden?

Inschrijven

Inschrijven voor tijdelijke woonruimten

Inschrijven nieuwsbrief