Woning zoeken
Zoeken

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van tijdelijke verhuur
Als u uw huis tijdelijk verhuurt onder de Leegstandwet kan dat een aantal voordelen hebben:

  • U krijgt (een deel van) uw dubbele woonlasten vergoed 
  • De verkoop van uw huis gaat tijdens de gehele verhuurperiode gewoon door 
  • Een bewoond huis wordt meestal sneller verkocht dan een leegstaand huis 
  • U voorkomt dat uw huis mogelijk gekraakt wordt 
  • De huurder van uw huis heeft geen huurbescherming, dit betekent dat u de huur kunt opzeggen als het huis is verkocht (wel moet u rekening houden met de opzegtermijn in de huurovereenkomst) 

Wat zijn de risico's van tijdelijke verhuur
Als u uw huis tijdelijk verhuurt, brengt dat ook risico's met zich mee. Let goed op deze risico's, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan:

  • Het kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte. Laat u hierover goed informeren door een financieel adviseur
  • Uw huurder betaalt mogelijk niet of niet op tijd 
  • Als uw huurder uw huis beschadigt, kan de waarde van uw huis dalen 
  • Uw huurder gebruikt uw huis mogelijk voor andere doelen dan woondoeleinden 

Welke gegevens moet u van mij als verhuurder hebben?
Onder de knop "Woning aanmelden" vindt u een inschrijfformulier. In dit formulier staat welke gegevens wij van u nodig hebben als verhuurder.

Wanneer wordt de leegstandwetvergunning aangevraagd en de toestemming bij de hypotheekverstrekker?
De voorlopige toestemming van de bank wordt direct aangevraagd nadat u uw woning heeft aangemeld. Dit geldt afhankelijk van uw keuze ook voor de vergunning. De kosten voor de vergunning betaalt u zelf.

Als de woning in de verhuur staat, kan ik deze dan nog verkopen?
Ja dat kan. Tijdens de huurperiode gaat de verkoop van het huis actief door. Neem bij onderhandelingen wel altijd even contact met ons op. Zo voorkomt u dat er iets misgaat met bijvoorbeeld de juiste opzegtermijn naar de huurder.

Wat gebeurt er als de woning wordt verkocht voordat deze is verhuurd?
Als de woning wordt verkocht, stopt het verhuurproces via Tijdelijk Twee Woningen. Er worden op dat moment alleen kosten in rekening gebracht voor de reeds verrichte werkzaamheden.

Op welke manier wordt de huurprijs van de woning bepaald?
Met ingang van 1 juli 2013 is de huurprijs vrij overeen te komen tussen de eigenaar-verhuurder en tijdelijk huurder en is niet langer gebonden aan een maximale huursom. Dat is het gevolg van wijzigingen in de Leegstandwet, waarmee de Eerste Kamer dinsdag 18 juni heeft ingestemd. De gewijzigde wet treedt per 1 juli 2013 in werking. Heeft u een leegstandwetvergunning die is afgegeven vóór 1 juli 2013 met een maximale huurprijs, dan blijft deze maximale prijs gelden.

Kan ik zelf de huurprijs vaststellen?
Ja, u mag zelf de huurprijs vaststellen. Het is echter het streven dat er geen commerciële huurprijzen worden gehanteerd gezien het risico dat de huurder loopt om na 6 maanden de woning te moeten verlaten.

Op welke manier wordt de woning onder de aandacht gebracht bij huizenzoekers?
U gaat ermee akkoord dat Tijdelijk Twee Woningen de foto's van de te koop staande woning gebruikt voor de presentatie op o.a. Pararius. Indien hiervoor toestemming nodig is van de maker van de foto's (makelaar) gaan wij er vanuit dat u dit reeds heeft geregeld. Wij brengen uw woning onder de aandacht via ons eigen netwerk, via onze website en diverse andere grote verhuursites zoals Pararius, het netwerk van onze partners en uw eigen netwerk. Op de website kunt u via "Downloads" een raamposter downloaden voor op de woning.

Hoe kan ik zelf mijn woning extra onder de aandacht brengen?
Vraag uw eigen makelaar of de woning misschien naast uw verkoopadvertentie op Funda ook als huurwoning advertentie op Funda kan worden getoond.

Gevolgen voor hypotheekrenteafrek?
Mensen die hun te koop staande woning tijdelijk verhuren, hebben sinds 1 januari 2010 de mogelijkheid om na afloop van de verhuurperiode opnieuw hypotheekrente af te trekken. Dit geldt ook als de woning in 2008 of 2009 is verhuurd. De hypotheekrente kan dan nog worden afgetrokken tot maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin de eigenaar de woning heeft verlaten. Dit gebeurt op grond van een tijdelijke maatregel. Wilt u meer informatie over deze tijdelijke maatregel, neemt u dan contact op met uw belastingadviseur of met de Belastingdienst.

Wat is de duur van de huurovereenkomst?
De minimale duur van de huurovereenkomst is 6 maanden. De vergunning is maximaal 5 jaar geldig.

Wat gebeurt er als de huurder de huur opzegt en de woning verlaat?
Als de huurder vertrekt en de woning is nog niet verkocht, dan kunt u de woning opnieuw aanmelden bij Tijdelijk Twee Woningen. Wij hanteren in deze situatie extra voordelige tarieven.

Op welke manier kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen?
Na verloop van de minimale huurperiode van 6 maanden mag de huurder de huurovereenkomst zonder opgave van reden opzeggen. Wel moet hij hierbij een opzegtermijn aanhouden gelijk aan een betalingsperiode (1 maand). De opzegtermijn voor de verhuurder is 3 maanden. Als de huurder de huur wil opzeggen moet hij gebruik maken van een aangetekende brief of een brief die door de deurwaarder wordt bezorgd.

Leegstandwet en de huurders?
Na het aflopen van de tijdelijke huurovereenkomst heeft de huurder geen recht op huurbescherming. Dit betekent dat u bij verkoop van de woning de huur kunt opzeggen zonder gebonden te zijn aan wettelijke opzeggingsgronden.

Voor welk onderhoud bent u als verhuurder aansprakelijk?
Als verhuurder bent u verplicht het groot onderhoud voor uw rekening te nemen: buitenschilderwerk / grote reparaties / het vervangen van scharnieren, sloten, kranen, etc. / het repareren en vervangen van armaturen voor verlichting / reparaties, controle en vervanging van technische installaties binnen de woning / vervanging bij slijtage van onderdelen gelegen buiten de woning, denk aan buitenverlichting en carport / aanleg (bij eerste bewoning), grote reparaties of vervanging van oprit, toegangspaden en (eenvoudige) erfafscheidingen / grote reparaties of vervanging van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen / reparaties van vuilstortkoker of vuilniscontainer ruimte / het bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen ten gevolge van overmacht / vervanging en reparaties van goten en regenafvoeren / vervanging en reparaties van zink- en beerputten en septictanks. Bron: www.vrom.nl, 27 mei 2010

Is de huurder gerechtigd iets te veranderen aan de woning?
Als de huurder aanpassingen wil doen moet hij daarvoor eerst toestemming vragen. Dit geldt voor alle aanpassingen aan de woning zowel van de binnen- als de buitenkant. Mochten de aanpassingen de verhuurbaarheid van de woning niet schaden en ook niet tot een waardedaling van de woning leiden, kunt u zelf beslissen of u met het verzoek van de huurder akkoord gaat.

Wat als de huurder zijn onderhoudsverplichting niet nakomt?
Neem in dit geval onmiddellijk contact op met de huurder en maak een afspraak in de woning (maak foto's). U kunt in eerste instantie de huurder schriftelijk verzoeken om alsnog dit onderhoud uit te voeren. Mocht de huurder daar niet op in gaan, dan zijn er voor u twee mogelijkheden:

1. U kunt proberen om via de rechter af te dwingen dat de huurder de onderhoudswerkzaamheden alsnog uitvoert.
2. Als de situatie ernstig genoeg is, kunt u de rechter vragen om de huurovereenkomst te laten ontbinden op basis van wanprestatie van de huurder.

Wat kan ik doen als de huurder de maandelijkse huur niet (tijdig) voldoet?
Om u te beschermen tegen wanbetaling van uw huurder, kunt u gebruik maken van de speciaal voor TTW ontwikkelde rechtsbijstandverzekering van DAS. Deze verzekering biedt u onder andere bijstand bij incasso. Mochten er huurachterstanden ontstaan, dan kunt u deze zaak aanmelden bij DAS. De incassospecialisten van DAS zorgen er dan voor dat de openstaande vordering wordt geïnd.

Wat kan ik doen als ik een conflict heb met mijn huurder?
Er is een conflict ontstaan met de huurder. Bijvoorbeeld over achterstallig huur betaling, door de huurder veroorzaakte schade aan uw woning of over de overeenkomst. Om u te beschermen tegen dit soort conflicten, kunt u gebruik maken van de speciaal voor TTW ontwikkelde rechtsbijstandverzekering. Deze rechtsbijstandverzekering kunt u afsluiten bij onze partner DAS. De rechtsbijstandsverzekering biedt dekking voor geschillen die specifiek voorkomen rondom de verhuur van een tweede woning.

Waarom worden er administratiekosten in rekening gebracht?
Voor het verwerken van uw aanmelding / behandelen van uw dossier brengen wij u administratiekosten in rekening. Met dit bedrag dekken wij het grootste gedeelte van de kosten voor de administratieve verwerking hiervan.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Tijdelijk Twee Woningen doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u de klachtenprocedure opvragen via info@tijdelijktweewoningen.nl.

Staat uw vraag er niet bij?

U vindt hier de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij? Stuur dan een mail naar: info@tijdelijktweewoningen.nl en we zullen u binnen 24 uur een antwoord geven.

 

Inschrijven

Inschrijven voor tijdelijke woonruimten

Inschrijven nieuwsbrief