Woning zoeken
Zoeken

NVM adviseert Stichting Tijdelijk Twee Woningen

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet als oplossing?

25.1.2011

Voor de woningen die u al meer dan een jaar in portefeuille heeft ziet het er somber uit. Er zijn geen bezichtigingen meer en u heeft nauwelijks nog contact met de verkoper. Of, de verkoper heeft inmiddels een andere woning op het oog maar heeft zijn huis nog niet verkocht. Als uw opdrachtgever zijn vraagprijs niet kan of wil laten zakken, dan kunt u wellicht de mogelijkheid van tijdelijke verhuur voorleggen. Op die manier kunnen eventuele dubbele woonlasten worden beperkt (met dien verstande dat de zogenaamde dubbele hypotheekrenteaftrek vervalt gedurende de tijdelijke verhuur). Bovendien maakt een bewoond huis een verzorgde indruk en kan tijdelijke verhuur uiteindelijk nog potentiële kopers opleveren.

Huurbescherming
Bij tijdelijke verhuur dient u rekening te houden met de huurbescherming die de wet aan de huurder heeft gegeven. Huurbescherming betekent kortweg dat het voor een verhuurder niet gemakkelijk is eenzijdig de overeenkomst op te zeggen. Zo vormt de verkoop van de woning in ieder geval géén geldige reden om het huurcontract op te zeggen. Zelfs niet, als partijen dit contractueel zijn overeengekomen. Hierbij is eveneens van belang dat een huurcontract woonruimte dat is aangegaan voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigt. Ook zo'n contract dient te worden opgezegd, hetgeen, zoals gezegd, voor de verhuurder geen gemakkelijke zaak is.

Geen huurbescherming bij tijdelijke verhuur via Leegstandwet
Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel zijn er bepaalde voorwaarden verbonden aan tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet.

Zo is er een vergunning nodig van de gemeente en toestemming van de bank of geldverstrekker. Daarnaast moeten ook bepaalde wettelijke eisen en regels, die vallen onder de Leegstandwet, in acht worden genomen. Als u niet precies weet wat er allemaal bij komt kijken, dan kunt u de benodigde contact opnemen met de Juridische Dienst van de NVM Ook staat er de benodigde informatie op het Portaal een huurovereenkomst leegstandwet, een formulier voor een vergunningaanvraag en een praktische handleiding verhuur via de leegstandwet.

Zelf doen of uitbesteden?
U kunt er ook voor kiezen om een samenwerking aan te gaan met een specialist op dit gebied, zoals de Stichting Tijdelijk Twee Woningen. Zij regelen het gehele proces van tijdelijke verhuur voor uw klanten. Vervolgens screenen ze de huurder en regelen ze een juridisch correcte en door de bank geaccepteerde huurovereenkomst. U als makelaar blijft in controle over de woning en gaat gewoon door met de verkoop, ook tijdens de huurperiode.

De Stichting Tijdelijk Twee Woningen is eind 2009 in het leven geroepen op initiatief van een aantalgeldverstrekkers (SNS, ING en ABN AMRO). De aanvraag voor goedkeuring tot verhuur door de geldverstrekker kan hierdoor snel en adequaat worden geregeld. In 2010 kwamen er 520 bemiddelingen tot stand, dit jaar verwacht de Stichting Tijdelijk Twee Woningen meer dan duizend woningen tijdelijk te verhuren. Meer informatie over de Stichting Tijdelijk Twee Woningen is te vinden op www.tijdelijktweewoningen.nl.